PRISER

Priser Hund Pensionat
350kr per kalenderdag 1 hund

450kr per kalenderdag 1 hund Högsäsong (v22-36)

Storhelger pris 550kr/dag
(OBS! under Jul & Nyår så har vi minimi bokning av 4 dagar)

Jul & Nyår 20/12-6/1 550kr per kalenderdag
Påsk 12/4-20/4 550kr per kalenderdag
Midsommar 25-26/6 550kr per kalenderdag

Vid inackordering av flera hundar från samma familj i samma box, betalas fullt pris för hund ett, därefter 50% av avgiften för hund nr 2 och övriga hundar i samma box.

Löptikar skall meddelas dag 1 som tiken börjar löpa, även om tiken inte lämnats till pensionatet än. 200kr tillkommer i ett engångsbelopp extra städkostnad för löptikar.