VILLKOR


Lämning/hämtning
Vi har öppet för avlämning och hämtning mellan 0600-1800
dessa tider bokas in i schemat minst 1 vecka i förväg.
Försök att hålla de tider som vi kommit överens om om ni skulle bli försenade
var då snäll och meddela detta minst 30min innan.

Hundägaren ansvarar för att hunden är frisk då den lämnas in till hunddagiset.
Vid skälig misstanke om att hunden är sjuk, skadad eller smittbärande får hunddagiset vägra att ta emot hunden.

Inskolning

Under inskolningstiden, som i regel är ca 2 veckor, äger båda parter rätt att avbryta vistelsen
när som helst.

Därefter upprättas ett avtal som löper till dess någon av parterna önskar säga upp det.


Öppettider
Måndag-Fredag 0600-1800
Hunddagiset har stängt under helger & röda dagar.
Jul & Nyår håller vi öppet fram tills 23/12 (24-27/12 stängt) 28-30/12 öppet.

Betalning

Hunddagiset har rätt att tillämpa förskottsbetalning. Vid betalningsdröjsmål har hunddagiset rätt att vägra ta emot hunden och vidare har hunddagiset rätt att debitera dröjsmålsränta enligt lag. Vid betalningsdröjsmål får hunddagiset säga upp avtalet till omedelbart upphörande om inte betalning inkommer omgående.
Om dagisplats ej utnyttjas på grund av semester, sjukdom eller annan orsak sker ingen återbetalning
av månadskostnaden.

Sen avhämtning

Om hunden inte avhämtas inom avtalad tid äger hunddagiset rätt att på hundägarens bekostnad ta hand om hunden, exempelvis genom att föra hunden till hundstall eller annan inrättning eller anförtros åt person som kan ta erforderlig vård om hunden i avvaktan på att hunden kan avhämtas av ägaren. Hundägaren är skyldig att ersätta hunddagiset för de extra kostnader som uppstår vid sen avhämtning.

Prisförändring

Hundgotts Hunddagis skall informera kund senast 2 månader i förväg vid förändring av aktuellt pris.

Vaccinering

Hundägaren ansvarar för att hunden är vaccinerad mot valpsjuka, parvo och hcc.
På begäran av hunddagiset skall hundägaren ombesörja vaccination även mot andra sjukdomar.
På begäran av hunddagiset skall intyg om vaccination uppvisas.


Försäkring
Hunden skall vara liv- och veterinärvårdsförsäkrad.
Hundägaren skall även ha en hemförsäkring som omfattar ansvarsförsäkring för hund.

Kastrering

Alla hanhundar skall vara kastrerade 


Löptikar
Löptikar är välkomna utan extra kostnad men kunden skall meddela när löpperioden börjar.
Behov av tikskydd skall tillhandahållas av kunden.


Tillfälligt förhinder att ta emot hunden
Hunddagiset har rätt att tillfälligt inte ta emot hunden om verksamheten inte kan bedrivas,
till exempel vid sanering pga. smitta eller smittorisk i hundgruppen eller personals sjukfrånvaro
upp till 5 dagar utan att ersättning utgår till hundägaren.
Om ett av dessa tillfällen skulle vara längre än 5 dagar har hundägaren rätt till en proportionell reducering av avgiften. Men hundägaren har inte någon rätt till annan ersättning.


Foder
Om hunden skall äta på hunddagiset så skall kunden tillhandahålla foder för hunden, detta för att undvika magproblem.

Veterinärvård

Kunden överlämnar ansvar till Hundgott att avgöra när vetrinärvård behövs i händelse av
sjukdom eller olycka

Lek med andra hundar

Hundarna får enbart att vara lösa inom inhägnat område under vistelse utanför inhägnat område skall hundarna hållas kopplade.  Skador på den egna hunden på grund av olycka eller genom lek med andra hundar, betalas av kunden. Om hunden tillfogar annan hund skada bekostas detta av kunden såvida inte skadan kan hänröras till att Hundgott varit försumlig.


Förtida uppsägning
Om hunden i samband med invänjning på hunddagiset har uppenbara svårigheter att anpassa sig i hundgruppen eller hunddagiset så har hunddagiset rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande; sådan uppsägning kan dock ske endast under 2 veckor räknat från det att hunden börjat vistas på hunddagiset. Detta gäller inte om hundägaren väljer att avsluta. Då gäller 2 månaders uppsägning.

Avtalsperiod och uppsägning
Om inget annat överenskommit löper avtalet tillsvidare och kan av vardera part sägas upp med en uppsägningstid  om två (2) månader.
OBS! uppsägning skall ske skriftligen via mail annars gäller inte den.

Hundägarens skyldighet att informera
Hundägaren skall utan dröjsmål informera hunddagiset vid förändringar som rör hundens försäkring, utfodring, hälsostatus och kontaktuppgifter till hundägare, samt medela när hunden börjar löpa.

Hunddagisets vård av hunden
Hunddagiset förbinder sig att, under den överenskomna vistelsetiden, vårda hunden väl, ge den god tillsyn, god kontakt och att rasta hunden regelbundet. Hunddagiset skall följa djurskyddslagen och jordbruksverkets föreskrifter. Hunddagiset har rätt att vid akuta olycksfall/sjukdomstillstånd ta hunden till veterinär på Hundägarens bekostnad

Hunddagisets skadeståndsansvar
Om hunden skadas eller förolyckas under vistelsen på hunddagiset eller vid rastning av hunden är hunddagiset inte skyldig att ersätta hundägaren. Om hunddagiset klart varit försumlig eller vårdslös i sitt ansvar gällande hunden så kan hundägaren rättsligen driva anspråk mot hunddagiset. Hunddagiset ansvarar inte för indirekta skador och följdskador hos hunden som kan uppkomma under vistelsen. Hunddagisets skadeståndsskyldighet omfattar aldrig sådan kostnad eller skada som omfattas av hundens eller hundägarens försäkringsskydd.