VILLKOR

OBS! Vi tar inte längre emot
HUNDAR MED SÄRSKILLDA BEHOV

Hund med särskilda behov är exempelsvis en hund som t.ex. skäller hela tiden, är extremt rädd eller aggresiv, inte klarar av att vara ensam eller skadar sig själv. Detta måste meddelas innan så vi kan göra en plan för hundens visstelse hos oss. En hund som uppvisar dessa problem hos oss men det inte har meddelats oss innan om detta då har vi rätt att avbryta hundens vistelse, ingen återbetalning av avgifter betalas tillbaka.
Vi ger  alltid hundarna 2-3 dagar för hunden att komma in i den nya miljön. Men fortsätter hunden att vara besvärlig eller inte alls mår bra, samt visar inga tecken på förbättringar, mailar eller ringer vi ägaren eller kontaktpersonen som då måste ordna att hunden hämtas så fort som möjligt. Har ägaren ingen möjlighet så tas en extra avgift ut för det extra arbete som uppstår pga detta om hundarna biter eller på annat sätt är en fara för oss eller dem själva kontaktas länstyrelsen om inte hundägaren kan hämta sin hund.

BOKNINGSAVGIFT
När ni varit på besök hos oss och bestämt er att ni vill lämna er hund hos oss så tar vi ut en bokningsavgit på 500kr som sedan dras av från fakturan för själva vistelsen.
Bokningsavgiften återfås ej om du avbokar.

Vid försening av inbetalning av bokningsavgift eller faktura innebär att du inte längre är intresserad av platsen och bokningen blir anullerad.

Betalning sker alltid i förskott

Fakturan skall vara betald 14 dagar innan ankomstdagen eller enligt angivet datum på fakturan.
Hela betalningen måste vara oss tillhanda innan hunden lämnas, 

OBS!! Vi har rätt att vägra ta emot hunden om betalningen inte är gjord

AVBOKNING
AVBOKNING SKER ENDAST VIA EMAIL
Bokningsavgift återbetalas ej vid ev. återbud.
Vid lågsäsong och högsäsong återbetalas hela fakturabeloppet minus bokningsavgiften om avbokning görs 14 dagar innan vistelse.

Vid lågsäsong och högsäsong återbetalas 50% fakturabeloppet minus bokningsavgiften om avbokning görs 7 dagar innan vistelse.

Avbokning som gör 6 dagar eller mindre eller inte alls så återbetalas inget av det inbetalda beloppet.

OBS! Vid allvarlig sjukdom/skada som rör dig själv, din partner som gör att du måste ställa in din hunds vistelse, så krävs läkar/veterinärintyg och då återbetalas hela avgiften fram till 72 timmar innan lämning, därefter 50% av avgiften.

HUND HÄMTAS/LÄMNAS TIDIGARE/SENARE ÄN AVTALAT
Om hundägare väljer att hämta hunden tidigare än avtalat, återfås ingen betalning.
Väljer hundägaren att hämta senare än enligt överenskommet debiteras man för de extra dagarna och under högsäsong så debiteras ytterligare en extra avgift utöver dygnsavgift på hundar som inte hämtas ut enligt kontraktstid oavsett anledning.

LÖPTIKAR ÄR VÄLKOMNA
Vi tar emot löptikar i mån av plats dock mot en extra engångs avgift på 300kr det samma gäller om tiken börjar löpa under vistelsen då får ägaren betala den extra kostnaden vid uthämtning av hunden.

HÄLSA/VACCINATIONER
Din hund skall vara frisk från smittsamma sjukdomar och ohyra, försäkrad och vaccinerad mot parvo, valpsjuka, hcc och kennelhosta. För kennelhosta gäller vaccinering minst 1 gång/år, för övriga vaccinationer var 3-4:e år efter att grundvaccineringen är klar. 
Hundägaren kan bli ersättningsskyldig för sanering, utebliven lön, samt ersättning för veterinärkostnader för övriga hundar, om denne vet att hunden är sjuk och ändå lämnar den till pensionatet.FÖRSÄKRING
Hunden måste vara fullt försäkrad för att få komma till oss. Försäkringen måste innehålla veterinärvård, och ägaren skall ha "gällande" ansvarförsäkring med "rättskyddsmoment" i sin hemförsäkring.

SJUKDOM/VÅRD
Blir hunden sjuk eller skadad under vistelsen tar vi omedelbart kontakt med ägaren via email för samråd om veterinärvård. Får vi inte tag i ägaren eller den kontaktperson som angetts vid bokning rådgör vi med veterinär om hundens behov av vård på veterinärklinik.
Alla vårdkostnader och kostnader i samband med vården t ex medicin, resor etc. betalas av ägaren senast när hunden hämtas ut.
Vill du anlita egen veterinär vänligen meddela oss det innan ni lämnar hunden.
 
AVLÄMNING/HÄMTNING
Vid avlämning av hund så skall kopior/bilder på vaccinationsintyg skickas via email innan eller medtagas till pensionatet.

Under sommarmånader skall hunden ha fästing medel på sig.

Hundens foder skall tas med för vistelsen om ägaren inte tar med foder eller lämnar för lite foder så utgår en avgift på 50kr/dag för foder från pensionatet och ägaren debiteras sedan för dessa extra kostnader i samband av upphämtning av hunden.

Vid lämning/hämtning följs våra bokade tider. Vi garanterar inte att det går att utöka vistelse tiden vid önskemål.

Vi tar inte ansvar för medskickade saker om dom går sönder eller glöms kvar.

Vid lämning/hämtning följs de tider som vi kommit överens om. Om dessa tider inte passar var snäll och kontakta oss innan avlämnande/hämtning så ser vi om vi kan lösa det. Vi garanterar inte att det går att utöka vistelse tiden vid önskemål. Om ni drar över hämtnings & hämningstid och inte meddelar oss mer än en timme så kan en avgift på 150kr tillkomma.

Force Majeure
Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför hundpensionatets kontroll, berättigar pensionatet att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.Hundpensionatet är godkänt av Länsstyrelsen, innehar F-skattebevis och har gällande försäkring för verksamheten.